Sensacon bistår store og veletablerte selskaper, vekstselskaper og mindre bedrifter til å nå sine fremtidige målsetninger

Finn ut mer

Om oss

Hva jobber vi med?

Strategiutvikling

Faktabasert strategiutvikling

 • Generell strategirådgivning
 • Eierstrategi
 • Selskapsstrategi
 • Utvikling av forretningsplan
 • Konkurrentanalyser
 • Markeds- og kundeanalyse
 • Strategisk posisjonering
 • Vekststrategier

Identifisere og utvikle konkurransefortrinn

Corporate finance

M&A-planlegging og analyser

Utarbeide salgsprospekt

Kommersiell due diligence

Finansiell due diligence

Transaksjons- og forhandlingsstøtte

Verdivurderinger

Kapitalinnhenting

prosesstøtte

Støtteaktiviteter for styre og ledelse 

 • Prosjektledelse
 • “Management for hire”
 • Bistand i restruktureringsprosesser
 • Forhandligsstøtte for industri og grunneiere
 • Bærekraftig virksomhet - bruk av metoden Global Reporting Initiativ (GRI)
 • Samfunnsansvar

Bransjer

Sensacon leverer et stort utvalg konsulenttjenester til flere ulike bransjer. Her følger en oversikt over næringer vi arbeider tett mot, samt eksempler på områder og problemstillinger som vi er godt kjent med.

Olje og gass

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Utvikling av vekststrategi for en “integrity management and engineering” tilbyder for olje og gass-sektoren)
 • Tilrettelegging av eieskifteprosess for en leverandør av oppdriftsmoduler
 • Markedsanalyse av roterende utstyr på norsk sokkel for en internasjonal aktør

Maritim

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Tilretteleggelse av salg av minoritetspost i et seismikkrederi
 • Tilretteleggelse av salg av en kranprodusent
 • Verdivurdering aksjer for en verdensledende thruster-produsent

Oppdrett

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Oppstart og utvikling av forretningsplan for en nyskapende aktør innen servicefartøy til oppdrett
 • Internasjonaliseringsstrategi for Norges ledende software-tilbyder til oppdrett og fiskeri
 • Prosjektleder utviklingsprosjekt tilapia-oppdrett i Afrika
 • Kapitalinnhenting for nystartet landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk
 • Støtte til økonomifunksjon for nystartet landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk
 • Salgsprospekt av nytt landbasert oppdrettsanlegg

Fornybar energi

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte til industri og grunneiere

Utvalgte caseeksempler

 • Rammeavtale støtte (“extra pair of hands”) til et av Norges ledende energikonsern
 • Tilrettelegging av salg av en turbinprodusent
 • Benchmark-analyser for ulike kraft-produsenter
 • Støtte til utvikling av vindkraftprosjekt

Finansielle aktører

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Flere commercial due diligence for to av Norges ledende private equity-selskaper
 • Ekspansjonsstrategi til et av Norges ledende private equity-selskaper
 • Utarbeidelse av strategiplan for forsikringsselskap

Retail/FMCG

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Verdivurdering underleverandør retail
 • Strategivurdering innen retail-bransjen
 • Markeds- og konkurrentanalyse FMCG

Bygg og anlegg

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Fusjon mellom to entreprenørbedrifter
 • Fairness opinion (verdivurdering) av en totalentreprenør (inkludert datterselskaper)
 • Tilrettelegging og bistand i salg av entreprenør

Eiendom

Generelle tjenester

 • Tjenester knyttet til salg av næringseiendom
 • Rådgivning i forbindelse med kjøp av næringseiendom
 • Utleie av næringseiendom
 • Beslutningsstøtte
 • Investeringsstrategi
 • Forvaltningsstrategi
 • Markedsanalyse
 • Verdivurderinger
 • Due diligence-prosesser
 • “Management for hire”
 • Investorsøk
 • Innhenting av egenkapital
 • Rådgivning knyttet til bankfinansiering

Utvalgte caseeksempler

 • Rådgiver og megler ved salg av næringseiendom utleid til DNB Bank ASA
 • Rådgivning, verdivurdering og restrukturering av eiendomsselskap i forbindelse med generasjonsskifte
 • Markedsanalyse av hotellmarkedet i Bergen på vegne av eiendomsinvestor

Annen industri/næringsliv

Generelle tjenester

 • Forretningsplanutvikling
 • Kommersiell due diligence
 • Finansiell due diligence
 • Selskapsanalyser
 • Kartlegging og analysearbeid
 • Kunde- og konkurrentanalyser
 • Analyse av oppkjøps- og ekspansjonsmuligheter
 • Ekspansjonsstrategi
 • Selskapspresentasjoner (informasjonsmemorandum)
 • Verdivurderinger
 • Investorsøk
 • Prosjektledelse
 • “Management for hire” (CEO, CFO, etc)
 • Rapporteringspakker til styre og ledelse
 • Styredeltakelse
 • Kapitalinnhenting og transaksjonsstøtte
 • Forhandlingsstøtte

Utvalgte caseeksempler

 • Utleid CFO til en aktør innen big data
 • Utvikling av forretningsplan for en tilbyder av infotainment tjenester
 • Utleid CFO til aktør innen infotainment
 • Strategiutvikling og selskapspresentasjon av et betting-selskap
 • Kapitalinnhenting og selskapspresentasjon for gründerbedrift innen sensorteknologi og IoT

Rekruttering

På jakt etter en ny utfordring?

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye medarbeidere og ønsker å komme i kontakt med både nyutdannede og erfarne kandidater. Sensacon arbeider tett mot flere ledende virksomheter og investeringselskaper med strategiske, økonomiske og finansielle problemstillinger. Vi har en analytisk og faktabasert tilnærming til bedriftens utfordringer. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale og andre eventuelle spørsmål vedrørende selskapet.

Send søknad her.

Kontakt

Hvem er vi?

Iver Kristian Arnesen

Utdanning

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) Statsautorisert revisor

Vår virksomhet er basert på en faktabasert tilnærming til finansielle og strategiske utfordringer, lokal tilstedeværelse og profesjonell kundehåndtering

Sondre Fjørstad

Utdanning

MSc i Finans fra Barcelona (ESADE Business School)

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård

Utdanning

Executive Master of Management "Grønn vekst og konkurransekraft" og "Endringsledelse" (Handelshøyskolen BI)

Bendik Bekken Sandøy

Utdanning

Master i Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen)

Erlend Stenerud

Utdanning

Bachelor i Økonomi og Administrasjon (Handelshøyskolen BI)

For generelle henvendelser:

Eikremsvingen 9,
NO-6422 Molde, Norway
post@sensacon.no

Takk! Din beskjed er nå sendt, og vi vil svare deg så snart vi kan.

OBS! Noe gikk galt ved sending av kontaktskjemaet. Vennligst prøv igjen, eller kontakt oss på post@sensacon.no.

Eikremsvingen 9
6422 Molde